Thursday, August 17, 2017

శ్రావణ శుక్రవారములు - వరలక్ష్మీ వ్రతము | Vara Lakshmi Vratam Significance

శ్రావణ మంగళవారముల లాగే శ్రావణ శుక్రవారములు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి, మహత్తరకర మైనవి కూడా.

మామూలుగా ప్రతీ శుక్రవారాన్ని మనం అనాదిగా లక్ష్మి దేవితో జత కూరుస్తుంటాము. శుక్రవారము లక్ష్మీదేవి మన ఇంటికి వస్తుంటుంది అని. ఆ రోజు అందుకే ప్రత్యేకంగా ఇల్లు, వాకిలీ శుభ్రపరుచుకుని కడుక్కుని, ముగ్గులేసుకుని, సాయంకాలం పెందరాళే దీపాలేసుకుని, వాకిలి తెరిచి ఉంచుతాము. శుభ్రత అంటే ఆ దేవికి చాలా ఇష్టము.

అందులోనూ శ్రావణ మాసం లో వచ్చే శుక్రవారాలన్నింటికీ కూడా ఇంకా ఎక్కువ ప్రత్యేకత ఉంది. ఎందుకంటే శ్రావణ శుక్రవారాలంటే లక్ష్మీదేవికి గాని, ఏ దేవికైనా కాని చాలా చాలా ఇష్టమని మనము  చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ వస్తున్నదే. ఆ రోజుల్లో లక్ష్మీదేవిని శ్రద్ధతో పూజించిన వాళ్ళని ఆ దేవి కరుణించి వరాలనిస్తుంది, సకల సౌభాగ్యాలతో  ముంచెత్తుతుంది.

వర లక్ష్మి అంటే వరాలని ఇచ్చే లక్ష్మీదేవి.

అలాగే వరులని ఇచ్చే లక్ష్మి కూడా.
కన్యలు ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతము చేసుకుంటే వాళ్లకి మంచి భర్తలని ప్రసాదిస్తుంది ఆ దేవి. పెళ్లి అయిన గృహిణులు  చేస్తే వారికి చిరకాలము పసుపు కుంకుమలు నిలబడునట్లుగాను, భర్తల ఇంకా పిల్లల అభివృద్ధి కలిగేట్లుగాను ఆ తల్లి ఆశీర్వదిస్తుంది.

వరలక్ష్మి పూజ నాడు శుచిగా తయారయ్యి ఆ దేవి పటము లేక విగ్రహమో పెట్టుకుని వాటిని అలంకరించి, పసుపు ముద్దతో ఒక చిన్న దేవి ఆకారము లాగ తయారు చేసుకుని పళ్లెం లోనో ఆకులోనో పెట్టి దీపం వెలిగించి, పువ్వులతోను పసుపు కుంకుమలతోను పూజించాలి. లక్ష్మి అష్టతోత్తర నామాలు కానీ, సహస్రనామాలు కానీ చదువుతూ ఆ పువ్వులూ పసుపు కుంకుమలూ జల్లుతూ పూజ చేయాలి. ఆ తరువాత పళ్ళు పాయసం లాంటివి ఆరగింపు పెట్టాలి . కర్పూరం వెలిగించి మంగళ హారతులు పాడి ఆమె ఆశీర్వాదాలు పొంది ప్రసాదం అందరికి పంచి, తామూ ఆరగించాలి. చుట్టూ పక్కల ముత్తైదువలనూ కన్యలనూ పిలిచి వాళ్లకి కూడా ప్రసాదంతో బాటు ఏదైనా బ్లౌజ్ పీస్, పండు, పసుపుకుంకం పంచుకుంటే చాలా మంచిది. అవి లక్ష్మీదేవికి సమర్పించినట్లే అవుతాయి. ఇలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చును.

వరలక్ష్మి వ్రతం అదే రోజున ఒక వేళ చేసుకోలేక పోయినా ఆ తరువాతి మూడు శుక్రవారాలలో ఏ శుక్రవారమైనా చేసుకున్న పర్వాలేదు. కానీ పూర్తి భక్తి తోనూ నమ్మకంతోనూ చేసుకోవాలి. అప్పుడే సరైన ఫలితం దక్కుతుంది.

You can start with 24 names of Vishnu.

Thereafter recite the Lakshmi Puja Lyrics

Tuesday, August 8, 2017

Hayagriva Jayanthi / Mangala Gauri Vrat in Telugu - మంగళ గౌరీ వ్రతము / హయగ్రీవ జయంతి

శ్రావణ మాసం పౌర్ణమి రోజున జరుపుకునే హయగ్రీవ జయంతి మరియు శ్రావణ మంగళ వారములు ఆచరించే (నాలుగు వారములు) మంగళ గౌరీ వ్రతముల వెనుక చాల కథలు, అర్థాలు ఉన్నాయి.

మానవ కళ్యాణము కోసం భగవంతుడు ఎన్నో లీలలు చేస్తుంటాడు. అవతారాలు ఎత్తుతుంటాడు. అయితే అలా చెయ్యడానికి కారణాలు, మార్గాలు కూడా తానే సృష్టించుకుంటుంటాడు.

హయగ్రీవ అవతారం కూడా అలాంటిదే. దానితో పాటు మంగళ గౌరీ వ్రతం కూడా తానే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు.

హయగ్రీవ అవతారము 
రాక్షసులు మితిమీరి దుండగలు చేయ సాగారు. భగవంతుడుని పూజించడం, పూజలు పునస్కారాలు చేయడం వల్ల తమకు హాని కలుగుతోంది అని అసలు వేదాలనే హరించేస్తే అందరూ పూజలు మర్చి పోతారని చాలా సార్లు వేదాలని దొంగిలించడమూ మళ్ళీ వాటిని భగవంతుడు ఏదో విధంగా కాపాడడమూ జరుగుతూ వచ్చాయి.

ఈ సారి రాక్షసుడు  గుర్రం రూపంలో వాటిని దొంగిలించి పారిపోయాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ మళ్ళీ వెళ్లి విష్ణు మూర్తి శరణు జొచ్చాడు.  విష్ణు మూర్తి ఈ సారి పెర్మనెంట్ సొల్యూషన్ వెదికాడు. బ్రహ్మని  పంపించేసి తాను వ్యూహం రచించాడు.

లక్ష్మీ దేవికి కోపం వచ్చేలా ప్రవర్తించి ఆమెతో శాపం తీసుకున్నాడు తల తెగి పోయేట్లా.
మళ్ళీ తనే దానికి విరుగుడు కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. తల తెగగానే గుఱ్ఱపు ముఖము ఒకటి తెచ్చి తనకి అతికించేలా. తాను హయగ్రీవ మూర్తి అయ్యాడు.
ఆ రూపంలో వెళ్లి ఆ రక్కసుని  సంహారించి వేదాలని తెచ్చాడు.
కాని అలా చేస్తే మళ్ళీ బ్రహ్మ వాటిని పారేసుకుంటాడని ఆలోచించి తిన్నగా వేదాలనే బ్రహ్మ బట్టీ పట్టే లాగా ఆ అవతారంలోనే అతనికి భోధించి వేద జ్ఞానాన్ని శాశ్వతం చేశాడు.

అప్పటి నుండి విష్ణు మూర్తిని హయగ్రీవ మూర్తిగా కూడ పూజించడం మొదలెట్టారు. హయగ్రీవ మూర్తి జ్ఞానాలను ప్రసాదించే మూర్తిగా పూజింపబడుతున్నాడు.

హయగ్రీవ స్వామిని ముఖ్యంగా అక్షరాభ్యాసం, ఏమైనా పెద్ద పరీక్షలు కట్టేటప్పుడు, లేదా మామూలుగా ప్రతిరోజూ జ్ఞానము వెలుగు చూపించమనీ ఆరాధించవచ్చును. హయగ్రీవ స్వామి అష్టోత్తరం చదివి పూజించవచ్చు లేదా వట్టి "జ్ఞానానందమయం" శ్లోకం చదివినా చాలు.

శ్లోకము:
జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిమ్ |
ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే ||

అర్థము:
జ్ఞానము, ఆనందములతో నిండిపోయి నిర్మలమైన స్ఫటికము వలె ప్రకాశించుచున్న దైవమా, సకల విద్యలకు ఆధారమైన హయగ్రీవ స్వామీ, మిమ్మల్నే శరణు వేడుకుంటున్నాను.  (నాకు జ్ఞానం ప్రసాదించి ఉద్ధరించుమా).


మంగళ గౌరీ వ్రతము 
ఇక మంగళ గౌరీ వ్రతం గురుంచి చెప్పుకుందాము.

లక్ష్మీ దేవి తన పొరపాటుకి చింతిస్తూండగా దేవతలూ బ్రహ్మ కలిసి గౌరీ దేవిని పూజించి ఆమె కటాక్షము తో మరల విష్ణువు లక్ష్మి దేవిని జేరుకున్నట్లుగా అంతా విష్ణువే సృష్టించెను. లక్ష్మి దేవి మహదానందం తో ఆ మంగళవారం నాడు ఎవరైతే గౌరీ దేవిని పూజిస్తారో వాళ్ళకి సౌభాగ్యము, ఇంకా కోరిన కోరికలన్నీ కూడా తీరేట్లాగా వరమిచ్చింది.
అప్పటినుండి అందరూ శ్రావణ మాసంలో గౌరీ వ్రతం చేయడం మొదలు పెట్టారు. మంగళవారం నాడు చేస్తున్నారు గనుక దానికి మంగళ గౌరీ వ్రతం అనీ, అదీ కాక శ్రావణ మాసంలో చేస్తున్నారు గనుక శ్రావణ మంగళ గౌరీవ్రతం అనీ పేర్లు వచ్చాయి.

ఈ మంగళ గౌరీ వ్రతం ఒక నోము లాగ మొత్తం శ్రావణ మాసంలోని అన్ని మంగళవారములు చేయవచ్చును లేదా ఒకసారి అయినా కనీసం చేస్తే మంచి జరుగుతుంది. గౌరీ దేవిని నామాల తోనూ, స్తోత్రాలతోను, పసుపు, కుంకుమ, పూల తోనూ పూజించి ప్రసన్నురాలిని చేసుకుని ఆమె కటాక్షము తో సకల సౌభాగ్యములూ పొందవచ్చును.


ఈ విధంగా దేవుడు ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైనప్పుడల్లా అవతార మెత్తుతూ మానవజాతిని రాక్షసుల నుండి కాపాడుతూ లోక కళ్యాణ మొనరించుచున్నాడు.

ఇవన్నీ కూడా ఆడ మగా తారతమ్యం లేకుండా ఎవరైనా సరే తమ పూర్తి కుటుంబ సంక్షేమం కోసం చేయవచ్చును.

పురుషుడు, స్త్రీ, ఇద్దరూ కూడా బండికి రెండు చక్రాల లాంటి వారు. ఇద్దరూ ఒకే దిశగా  నడుస్తూ జీవిత మనే బండిని ఒద్దికగా గమ్యానికి జేర్చాలి.

Tuesday, August 1, 2017

Anti-Tobacco Campaign | Tobacco Prevention Camps


The other day, I went to a movie and was much disturbed at the way they are presenting the anti-tobacco advertisements. These are being done too much horrifically and more frequently even on TV sets with no actual positive results obtained from them. I rather say it is a sheer wastage of money that could have been invested in Tobacco Rehabilitation Camps.

Nowadays, it seems as if there is a lot of great useless and fruitless activity among these so-called public health campaigners trying to portray the ill effects of tobacco consumption by putting up very frightening and scary images of the body parts that get rotten by this killer habit of the people in our society. The campaigners think, as per my perception, that by focusing on scary to scariest images of the affected organs so as to frighten the people as much as they can, will definitely prohibit those addicts from consuming tobacco. I pity their unfruitful efforts and at their ignorance of the mentality of those victims of tobacco who never care for their destruction.

In my opinion, the victims turn to these unhealthy habits of eating or smoking tobacco as a solace to their wretched conditions in life. They want to get rid of the mental agony and physical torture being experienced by them in their everyday lives due to the lack of money, lack of a status in the society, lack of basic needs or amenities necessary for their livelihood, lack of happiness in life, etc. This addiction may be providing them some immediate relief by forgetting all those daily chores of life, taking them to some peaceful state. So, whatsoever you may try to scare them by narrating all those bad effects of their addiction through dreadful images and campaigns, they will never listen to you nor quit those habits.

How to Prevent Tobacco Addiction
I think that tobacco prevention can be fruitfully done if we can organize anti-tobacco camps and customer-care centers in all the corners of the world instead of mere promotion of campaigns displaying those useless images and slogans on the bad effects of tobacco consumption. Awareness regarding healthy practices should be imparted through school education itself to our youngsters. A suitable syllabus can be introduced at the primary and high-school stages.

The following measures can be of much help in tackling with the tobacco-addicted people.

  • Establish free camps in cities, towns, and villages with well-trained staff who are able to communicate with people very nicely and influence them towards quitting tobacco.
  • The Doctors and staff should talk to the customers and impress them with their friendliness and sweet talk.
  • Provide regularly daily free consultancy to those coming to them for help. 
  • Both the Guardians and the patients should also be involved in those discourses and treatments.
  • Use both vocal guidance and medication during treatment.
  • Your approach should be always constructive. Educate them instead of making them scared of the consequences of their bad habits or not listening to their advice.
  • The Budget spent on advertisement campaigns should be used for this purpose by adding more funds through public contributions and donations obtained for such human welfare activities.

Do not Waste Money on Useless Advertisement Campaigns
So, better stop all that useless nonsense and consider this kind of approach to deal with the situation. Spend the money for their real welfare instead of wasting it with no results obtained. Our great visionary can think of some more good ways of implementing anti-tobacco campaigns. So, the government and all welfare organizations should consider this very tiny piece of advice from me and act in a better way for the sake of our human welfare.